Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

Atuty studiów

Uczestnicy otrzymują konkretne umiejętności oraz pomoc w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla wyzwań, które stoją przed ich organizacjami. Przewaga zajęć o charakterze praktycznym (warsztaty, gry symulacyjne). Elastyczny program studiów oraz formy zajęć dostosowane do indywidualnych zainteresowań i potrzeb słuchaczy. Zajęcia prowadzone w małych grupach, umożliwiających słuchaczom efektywną komunikację w zespołach projektowych. Dodatkowe konsultacje i mentoring ze strony prowadzących zajęcia. W ramach tzw. „zajęć do wyboru” istnieje możliwość dostosowania programu do zamówienia danej grupy słuchaczy z zakresu tematyki zarządzania w opiece zdrowotnej.

Rekrutacja

Prosimy wypełnić podanie i kwestionariusz i przynieść do siedziby uczelni,
przy ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków, kancelaria IIp.,
bądź przesłać dokumenty pocztą.

podanie i kwestionariusz

Nasi absolwenci to ponad 600 lekarzy, pielęgniarek
i pracowników służby zdrowia z całej Polski.
About